Text Size
středa, červen 12, 2024
Hlavní nabídka


Obory elektrotechniky, MaR, automatizace, zabezpečovací techniky jsou v mnoha ohledech velmi složité. Investor nemůže mít přehled o všech problémech a záležitostech, které se týkají těchto odvětví. Proto poskytuje služby v poradenství, kde se snaží investorovi nebo koncovému uživateli navrhnout optimální řešení dle jeho požadavků a přání, a to jak z hlediska technického, časového ale i cenového.

 

Vytvoříme místní provozní předpis, který je důležitý z hlediska ochrany před úrazem el. proudem a který přesně stanový požadavky a podmínky pro osoby, na které se MPP vztahuje.

Vytvoříme i protokoly o určení vnějších vlivů, které jsou důležité pro montáže zařízení a revize. Tyto protokoly musí mít zpracovaný každý provozovatel el. zařízení.

Provedeme také zkoušení a přezkoušení zaměstnanců z vyhlášky 50/1978 Sb.

V neposlední řadě se zabýváme bezpečnostním auditem, kde přesně stanovíme nedostatky a rizika el. zabezpečovacích systémů.

Posuzujeme také rizika na pracovišti z hlediska ochrany před úrazem el. proudem.

Kontakt

723 617 042

731 437 958

info@revize-svec.cz